Mäklare

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning i samband med köp/sälj av fastigheter. Energibyrån erbjuder Överlåtelsebesiktning enligt SBR-modell.

Överlåtelsebesiktningen innehåller följande:

 • Byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens fysiska skick,
  mot fukt, mögel och rötskador.
 • Besiktningsrapport

Pris

Villa, pris enligt avtal

För övriga byggnader, begär offert

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Energideklaration

En energideklaration som uppfyller Boverkets krav innehåller:

 • Uppgift om byggnadens energiprestanda.
 • Referensvärden som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens
  energiprestanda och att jämföra med andra byggnader.
 • Generella rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens
  energiprestanda.
 • Energideklarationen ger dig som fastighetsägare ett konkret underlag för beslut om
  vidare åtgärder.

Pris

Villa, pris enligt avtal

För övriga byggnader, begär offert

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Boareamätning

Boareamätning i enlighet med SS 21 054:2009.

Pris

Villa, pris enligt avtal

För övriga byggnader, begär offert

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Besiktning bostadsrätt

Bostadsrätter som skall säljas/överlåtas bör genomgå en besiktning av en godkänd besiktnings förrättare på plats

En besiktning ger en överskådlig bild av skick och eventuella risker eller andra faktorer som kan påverka priset.

Pris

Villa, pris enligt avtal

För övriga byggnader, begär offert

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.