Underhållsplan

Med en plan för framtida fastighetsunderhåll får byggnadsägaren en bra överblick och kan i god tid förhandla sig till bättre priser med de entreprenörer som ska utföra underhållet.

Underhållsplanen gör att ni tidigt får kännedom om det årliga avsättningsbehovet, även för kostnader som ligger långt fram i tiden. På så vis får man en jämnare och mer rättvis underhållskostnad över tiden.

Vår erfarenhet visar att en ordentlig underhållsplan minskar antalet reparationer och därför ger lägre underhållskostnader över tiden. Vi på Energibyrån har erfarenhet av att både upprätta nya underhållsplaner och att följa befintliga. Fördelen med att använda Energibyrån istället för att göra arbetet själv är – bortsett från den stora tidsbesparingen för byggnadsägaren är – att vi:

•är en återkommande beställare som kan förhandla fram konkurrenskraftiga priser med entreprenörer.

•arbetar långsiktigt – både med byggnadsägare och anlitade entreprenörer.

•har bred kunskap och erfarenhet samt egen specialistkompetens inom fastighetsunderhåll.

•kan integrera underhållsplanering med våra övriga tjänster.

Innehållet i en underhållsplan varierar naturligtvis med ålder på fastigheten och vilken ambitionsnivå ägaren har för sin fastighet. Vanligtvis påbörjar vi ett uppdrag med att göra en besiktning av fastigheten där vi bedömer vilka underhållsåtgärder som är och kommer att bli nödvändiga, kort sagt: vi upprättar en underhållsplan för både kort och lång sikt.

Pris: offert efter indata från kund

 

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor