Termografering

Energibyrån erbjuder värmefotografering av byggnader vilket visar otätheter, köldbryggor eller fusk i dolda byggkonstruktioner. Värmekameran registrerar temperaturskillnader på ner till 0,1 grader.

Pris: 880kr exkl. moms per timme

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

termo