Tariffoptimering

Energikostnaden består av flera olika delar vilka man kan förändra olika mycket och på olika sätt. Sänka energiförbrukningen är en stor och viktig del i detta, dock bör man inte glömma bort att energibolagen ofta har fasta kostnader som bygger på vilken abonnerad effekt man har. Detta gäller både el och fjärrvärme (vissa leverantörer) och bygger på en antagen och ofta väl tilltagen effekt. Genom att undersöka vilken effekt man använder och anpassa abonnemangen till verkligheten kan man ofta spara stora summor med pengar.

Energibyrån erbjuder en analys av era tariffkostnader (abonnemangskostnader) för stora och små fastigheter. För större fastigheter kan det finnas stora pengar att spara då vi t.ex. mot en enskild kund med en fastighet kunde spara ca 100´000 kr/år i fasta kostnader på elabonnemangen.

Pris:
Offert lämnas vid önskemål

Ett krav för att denna analys skall kunna genomföras är att timmätning finns eller kan genomföras (ingår ej i Energibyråns erbjudande men kan genomföras mot kostnad).

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor