OVK

Energibyrån utför funktionskontroll, OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) med certifierade och behöriga besiktningsmän. Vid en OVK besiktning av Energibyrån kontrolleras följande punkter:
En OVK- besiktning innefattar:

• att funktionen hos ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gällde
när systemet togs i bruk.

• att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.

• att instruktioner och skötselanvisningar finns tillgängliga för dem som ska sköta systemet.

• att systemet i övrigt fungerar på det sätt som det är avsett.

Pris: offert efter indata från kund

 

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor