Nybyggnadsberäkning

Energi- och effektbehovsberäkning vid nybyggnation: Vid nybyggnation (bygglov och bygganmälan hos kommunen) krävs att en energiberäkning genomförs enligt gällande byggregler. Vid beräkningen kontrolleras att den tänkta byggnaden kan godkännas avseende energi- och effektbehov.

Pris: Normal villa 5 000kr exkl. moms (6 250: - inkl. moms)

(Pris gäller under förutsättning att indata finns, vid besiktning tillkommer en kostnad med 880: - exkl. moms, 1 100 inkl. moms)

Flera eller andra byggnader: Begär offert

 

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.