KA (Kontrollansvarig)

Uppdraget är enligt följande:


- Upprätta förslag till kontrollplan enligt PBL.

- Medverka vid tekniskt samråd enligt PBL

- Utföra kontroller av egenkontroller vid arbetsplatsbesök, ca 2 st.,

- Delta vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser.

- Närvara vid myndighetsbesiktningar

- Utfärda intyg för slutbesked samt intyga kontrollplanen enligt PBL.

- Närvara vid slutsamråd enligt PBL.

- En certifierad kontrollansvarig har till uppgift att se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs

Pris: Normalvilla/fritidshus och uppdrag enligt ovan är ett fast pris på 9 600kr exkl. moms (12 000kr inkl. moms)

Pris: Övrig tid är 960kr exkl. moms per timme

Flera eller andra byggnader: Begär offert

 

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor