Energianalys

Energiutredningar genomförs när du som fastighetsägare vill ha en djupt gående analys utifrån specifika frågeställningar eller en översyn av hela systemet. Det kan bestå av alltifrån kvalificerad problemlösning till att ta fram underlag för byte av värmeanläggning.

• Funktionskontroll av befintligt värmesystem

• Utredning av innemiljö

• Hjälp vid upphandlingar

• Analys av specifika system för inomhusklimat eller Process

• Teknisk och ekonomisk utredning inför byte av värmesystem

• Projektledning

• CO2 mätning mm.

Pris: 960kr exkl. moms per timme

 

 Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor