EKL (Energikartläggning i stora företag)

Ny lag om energikartläggning av stora företag
Från och med den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag i kraft. Den innebär att alla stora företag senast den 31 mars 2017 ska ha rapporterat in resultatet av en energikartläggning i enlighet med lagens krav.
Stora företag definieras som:
Sysselsätter fler än 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner
EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.
Kartläggningen ska innefatta alla delar av verksamheten vilket innebär att lokaler och processer såväl som transporter omfattas.
Om kund behöver hjälp med indata insamling och annat som är av vikt för en första information om företagets verksamhet har Energibyrån en löpande kostnad.

Pris: 960kr exkl. moms per timme.

Därefter kan Energibyrån erbjuda en offert på Energikartläggningen

 

Reseersättning och administrationsavgift tillkommer.

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor