Driftoptimering

Optimering av byggnadens befintliga system sker enligt överenskomna regler. Bygganden besöks vanligen ca en gång per månad med tätare intervall under injusterings fasen och längre intervall då systemen arbetar idealt.
I det inledande skedet sker uppmätning av inneklimat samt injustering av respektive system. Eventuella funktionsfel åtgärdas även i detta skede för att kunna utnyttja kapaciteten i befintlig utrustning. Varje månad följs driftstatistiken upp för att se att systemen arbetar som dom ska och att ingenting har hänt under månaden.
Tjänsten erbjuds som 3 års avtal eller enstaka insatser
Energibyrån har idag ett unikt samarbete med företaget ”egaine” som erbjuder prognosstyrning mm. Prognosstyrning tar även hänsyn till vind och det gör att vi kan på ett fördelaktigt sätt påverka komforttemperaturen speciellt bra i många av byggnaderna som är Kulturhistoriskt värdefulla och där det finns begränsningar i utförande av förbättringsåtgärder mm.

Pris: offert efter indata från kund

 

 

 

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor