Energibyrån AB har under åren samarbetat med energieffektivisering hos många kunder med gott resultat, vi har även varit med och skrivit "Energiboken" som har publicerats av svenska byggnadsvårdsföreningen och delvis finansierats av Energimyndigheten. Boken handlar om "energieffektivisering av småhus på ett varsamt sätt, utan att förlora själen i huset".

Referenser- kunders utlåtanden

 

Riksbyggen

Riksbyggen

Genom att starta ett samarbete med Energibyrån utökar nu Riksbyggen utbudet av olika energitjänster på Gotland. Bland annat handlar det om energideklarationer och energioptimering av fastigheter.

 

 

ICA Wisborg

ICA

ICA Wisborg är stans ”snabbaste” ICA-nära butik med brett sortiment av färskvaror och dagligvaror samt andra servicefunktioner som Apotek och Post i anslutning till butiken. För att kunna minska sin energiförbrukning och miljöbelastning har man beslutat att genomföra en Energikartläggning. Energikartläggningen omfattar all energi som förbrukas av ICA-butikens verksamhet, och syftet är att ta fram möjliga åtgärdsförslag.

 

Riksbyggens BRF Visbyhus nr 14

Visbyhus 14

Riksbyggens BRF Visbyhus nr 14 som är en av Gotlands största bostadsrättsföreningar har med hjälp av Energibyrån installerat prognos och klimatstyrning för att styra deras värmesystem. Föreningen har under en lägre tid inte varit helt nöjd med sitt inomhusklimat i lägenheterna samt sin avsaknad av kontroll över värmesystemet.

Rederiet AB Gotland

rederiet3

Energibyrån har ett treårsavtal med aktiv driftoptimering för att sänka energiförbrukningen och säkerställa funktionen på alla tekniska system hos Rederiets alla byggnader.

I en artikel i Forum Gotland säger Jan-Erik Rosengren på Rederiet AB Gotland:
Vi har första året på vårt tre års avtal uppnått en besparing på ca: 100'000 kWh. Vi får också en god kontroll och dokumentation på våra respektive system som i sin tur gör att vi förekommer de åtgärder vi behöver göra på våra system nu och i framtiden.

kyrkor

Samfälligheten Gotlands kyrkor

Energibyrån har en aktiv roll inom Samfälligheten Gotlands kyrkor där vi delvis genomför klimatanalyser inför och under renoveringar men vi genomför även kontinuerliga klimatmätningar för att säkerställa bra klimat för Gotlands kyrkor. Energibyrån AB sitter även med som rådgivare samt klimat-/energiexperter hos samfälligheten för att vara med från början till slutet på samtliga klimatprojekt.

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor