Prognosstyrning 

eGain

Upplever du att din fastighet antingen är för varm eller för kall? Är du dessutom trött på höga värmekostnader? Vad sägs om att sänka dem med 10-15 % utan att varken frysa eller svettas? Välkommen till eGain. Vi ger dig rätt energi vid rätt tillfälle.

Klicka här för att komma till hemsidan! 

 

end faq


Värmesystem

IVT

Värm Ditt Hus Med Våra Svanen märkta Värmepumpar och Minska Elkostnaderna!

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

Nibe

Nibes värmesystem

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

CTC

CTC Värme - Saluför vedpannor, solfångare och värmepumpar för bl.a. bergvärme och villavärme sedan 1923. Välkommen!

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

GOTFire

Gotfire fliseldningssystem är anpassat för uppvärmning av bostadshus och andra lokaler med flis. Flis matas på automatiskt från ett intilliggande förråd och brännaren känner av när matningen ska ske. Den stora fördelen med Gotfires flisbrännare är att den har en tändande och släckande funktion som gör att den går att använda hela året om utan problem och hela eldningsförloppet är övervakat med ett fotomotstånd.

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

Värmebaronen

Vi hjälper dig med din villavärme så du får bästa ekonomi och komfort.

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

end faq


Användbara länkar

Energimyndigheten

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

SBR

Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

Swedac

En myndighet för kvalitet och säkerhet.

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

Energiradgivningen

Energirådgivningen i Stockholms län.

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

Boverket

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Verket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

Elskling

Elskling.se jämför elpriser från Sveriges samtliga 126 elhandelsbolag, som tillsammans erbjuder 5222 olika elavtal. Vilket elavtal som är bäst för just dig beror på dina unika förutsättningar och preferenser.

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

Svenska Kraftnät - Nordiska elnätet

Svenska Kraftnäts aktuella situation, med avseende på elflöden och elpriser i de olika elområdena.

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

end faq


Isolering

Paroc

Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att utveckla energieffektiva lösningar med stenullsisolering som ger människor möjlighet att leva och bo i en trygg och behaglig miljö.

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

Sprutab

Sprutab har verkat i över 20 år och är idag ett av de marknadsledande företagen på lösullsisolering i Uppland och Södermanland.

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

Thermisol

ThermiSol är en av Sveriges ledande tillverkare av cellplast. Vi har ett brett sortiment och lösningar för isolering av grunder, väggar och tak.

Klicka här för att komma till hemsidan!

 

end faq

 

 

 

 

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor