Energibyrån är ett konsultföretag inom bygg och energiområdet

Vi tillhandahåller kvalificerade tjänster för effektiv energianvändning i byggnader och har stor erfarenhet av energianalyser, energideklarationer, driftoptimering mm. Vi utför även Ventilations kontroller (OVK), Elbesiktningar och Överlåtelsebesiktningar samt är certifierade kontrollansvariga (KA). 

Vi finns på Gotland men utför även tjänster i hela Sverige.

Genom en av våra medarbetares forskning har vi även en unik kompetens på energieffektivisering och energiåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Energideklarationer 10år!

Var du en av dem som var tidigt ute med att göra energideklarationer 2008, i så fall är det dags att förnya dem under 2018. Energideklarationen är giltig i 10år och man är som fastighetsägare skyldig enligt lag att ha en godkänd energideklaration.Vi på Energibyrån ser energideklarationen som ett bra sätt att synliggöra energiförbrukningen och ta fram kostandseffektiva åtgärdsförslag som minskar byggnadens miljöpåverkan samt sparar pengar åt fastighetsägaren.

 

Vi försöker göra skillnad