Energibyrån är ett konsultföretag inom bygg- och energiområdet

Vi tillhandahåller kvalificerade tjänster för effektiv energianvändning i byggnader och har stor erfarenhet av energianalyser, energideklarationer, driftoptimering mm. Vi utför även Ventilations kontroller (OVK), Elbesiktningar och Överlåtelsebesiktningar samt är certifierade kontrollansvariga (KA). 

Vi finns på Gotland men utför även tjänster i hela Sverige.

Genom en av våra medarbetares forskning har vi även en unik kompetens på energieffektivisering och energiåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Våren är här

Vi har nu kommit tillbaka efter ett kort påskuppehåll. Du når oss som vanligt på telefon 0498 21 41 51 eller på mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Hör av dig till oss för att boka din nästa besiktning eller någon av våra andra tjänster som du kan läsa mer om här på hemsidan. 

Så ska Gotland ta täten i energiomställningen

Ett energicentrum på Gotland, en lokal flexibel elmarknad och demoprojekt av solceller i flerbostadshus. Det är några av de åtgärder som Energimyndigheten föreslår för Gotland, som utsetts till pilotlän att gå före resten av Sverige i energiomställningen. Bakgrunden är att Sverige behöver skruva upp tempot i omställningen för att nå de energi- och klimatmål som riksdagen satt upp.

Energimyndigheten har i en tidigare förstudie bedömt att Gotland har förutsättningar att ställa om till ett hållbart energisystem och bli en pilot som visar att det går att nå energi- och klimatmålen. Men precis som för övriga regioner finns det utmaningar på Gotland för att nå dessa mål. Tillsammans med samverkansparter presenterar Energimyndigheten nu en färdplan för hur Gotland ska kunna bli en pilot för energiomställning. Inom färdplanen finns sju åtgärdsområden:

Lokal förankring

Flexibelt och robust elsystem

Klimatsmart industri

Transporter

Resurseffektiv bebyggelse

Areella näringar

Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor

– Vi har tagit fram åtgärdsförslag utifrån de utmaningar som finns inom energisektorn på Gotland. Åtgärderna ska kunna fungera för hela landet och bidra till ökad försörjningstrygghet, minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar elproduktion, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Vi har bedömt alla åtgärdsförslag utifrån Gotlands strategiska roll för Sverige och ökade krav på robustare energisystem i både fredstid och vid höjd beredskap, säger Energimyndighetens projektledare Mattias Eriksson.

Den viktigaste nyckeln till framgångsrik omställning ligger i ett nära och långsiktigt samarbete mellan alla som är aktiva och verksamma på Gotland, det vill säga boende, föreningar, företag, offentliga organisationer och besökare. Omställningen kommer också att kräva finansiell stöttning för att Gotland ska ställa om snabbare än övriga Sverige.

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor