Energibyrån är ett konsultföretag inom bygg- och energiområdet

Vi tillhandahåller kvalificerade tjänster för effektiv energianvändning i byggnader och har stor erfarenhet av energianalyser, energideklarationer, driftoptimering mm. Vi utför även Ventilations kontroller (OVK), Elbesiktningar och Överlåtelsebesiktningar samt är certifierade kontrollansvariga (KA). 

Vi finns på Gotland men utför även tjänster i hela Sverige.

Genom en av våra medarbetares forskning har vi även en unik kompetens på energieffektivisering och energiåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Energiingenjör

Denna tvååriga yrkeshögskoleutbildning till energiingenjör ger dig en kvalificerad yrkeshögskoleexamen och kompetens inom yrkesområdena energi-, teknik- och klimat. 

Som energiingenjör jobbar man med att planera och utforma företag och organisationers energiarbete.  En energiingenjör genomför energiutredningar och energisimuleringar samt tar fram beräkningar och förslag på hur företag och organisationer kan hitta nya energieffektiva lösningar.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar 420 YH-poäng. Du studerar bland annat kurser inom arbetsmiljö, förnybar energi, fysik för energiberäkningar, styr- och reglerteknik, projektledning och ritningslära samt miljöcertifiering och hållbarhet.

Möjligheterna till jobb efter utbildningen är mycket goda. Som energiingenjör har du en bredd av arbetsgivare inom flera olika branscher att välja mellan såsom byggbranschen, fastighetsbranschen, industrin eller teknisk konsultverksamhet. 

Yrkeshögskoleutbildningen bedrivs i samarbete med Nackademin, som är huvudman för utbildningen och en av Sveriges största yrkeshögskoleutbildare. Visby är en av två satelitorter för utbildningen och ett antal platser är vikta för just gotlänningar. 

Studierna sker i huvudsak i Visby. Du kommer att ta del av undervisningen via videolänk i klassrum på Kompetenscentrum Gotland där det finns en samordnare för utbildningen. En fjärdedel (21 veckor) av utbildningen utgörs av LIA (praktik).

Ansökan och utbildningsstart

Utbildningen startar i september 2019 och avslutas i juni 2021. Sista ansökningsdag är den 30 april 2019. 

Så ska Gotland ta täten i energiomställningen

Ett energicentrum på Gotland, en lokal flexibel elmarknad och demoprojekt av solceller i flerbostadshus. Det är några av de åtgärder som Energimyndigheten föreslår för Gotland, som utsetts till pilotlän att gå före resten av Sverige i energiomställningen. Bakgrunden är att Sverige behöver skruva upp tempot i omställningen för att nå de energi- och klimatmål som riksdagen satt upp.

Energimyndigheten har i en tidigare förstudie bedömt att Gotland har förutsättningar att ställa om till ett hållbart energisystem och bli en pilot som visar att det går att nå energi- och klimatmålen. Men precis som för övriga regioner finns det utmaningar på Gotland för att nå dessa mål. Tillsammans med samverkansparter presenterar Energimyndigheten nu en färdplan för hur Gotland ska kunna bli en pilot för energiomställning. Inom färdplanen finns sju åtgärdsområden:

Lokal förankring

Flexibelt och robust elsystem

Klimatsmart industri

Transporter

Resurseffektiv bebyggelse

Areella näringar

Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor

– Vi har tagit fram åtgärdsförslag utifrån de utmaningar som finns inom energisektorn på Gotland. Åtgärderna ska kunna fungera för hela landet och bidra till ökad försörjningstrygghet, minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar elproduktion, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Vi har bedömt alla åtgärdsförslag utifrån Gotlands strategiska roll för Sverige och ökade krav på robustare energisystem i både fredstid och vid höjd beredskap, säger Energimyndighetens projektledare Mattias Eriksson.

Den viktigaste nyckeln till framgångsrik omställning ligger i ett nära och långsiktigt samarbete mellan alla som är aktiva och verksamma på Gotland, det vill säga boende, föreningar, företag, offentliga organisationer och besökare. Omställningen kommer också att kräva finansiell stöttning för att Gotland ska ställa om snabbare än övriga Sverige.